Praktyki - Policealna Szkoła Morska w Szczecini

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Praktyki

Uczniowie
Do uzuskania dyplomów oficerskich w dziale maszynowym jak i dziale pokładowym wymagane jest odpowiednio:
  • na dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej - odbycie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej praktyka pływania
  • na dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej - posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej.

Przy ubieganiu się o dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej 6-miesięczna wymagana praktyka pływania może być zastąpiona praktyką przy budowie,  naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych i warsztatach mechanicznych.

Lista agencji zatrudnienia posiadających dokument uprawniający do kierowania marynarzy do pracy na statkach wydany przez:
Przed rozpoczęciem praktyk morskich, każdy uczeń zobowiązany jest do:
  • pobrania z sekretariatru szkoły Książki praktyk morskich,
  • przedstawienia w sekretariacie podpisanego kontraktu (dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na statku),
  • podania okresu planowanego zamustrowania oraz danych kontaktowych do agenta pośredniczącego w zatrudnieniu.
Powyższe wymagania nie dotyczą uczniów kierowanych przez szkołę na praktyki promowe.

Po zakończeniu praktyki morskiej, każdy uczeń zobowiązany jest do:
  • złożenia w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionej książki praktyk morskich,
  • przedstawienia w sekretariacie szkoły książeczki żeglarskiej z wpisanymi okresami zamustrowania,
  • okazania wszelkich dokumentów, zaświadczeń oraz opinii uzyskanych w trakcie praktyki.
Powyższe wymagania dotyczą również uczniów kierowanych przez szkołę na praktyki promowe.

Niespełnienie wymagań odnośnie rozpoczęcia i zakończenia praktyk może być podstawą do odmowy uznania praktyk przez szkołę.
Wszelkie wątpliwości są roztrzygane na podstawie przedstawionych dokumentów przez osobę odpowiedzialną z ramienia szkoły za nadzór nad praktykami morskimi.

 
Copyright by Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 2004 - 2016
Opracowanie NAVIGARE
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego