Wymagane dokumenty - Policealna Szkoła Morska w Szczecini

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Wymagane dokumenty

Rekrutacja
WYMAGANE DOKUMENTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

1. Podanie, <pobierz>
2. Kwestionariusz osobowy, <pobierz>
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
4. Morskie świadectwo zdrowia, (Lekarze uprawnieni do przeprowadzania badań profilaktycznych marynarzy)
5. Sześć fotografii paszportowych lub legitymacyjnych,
6. Dowód wpłaty wpisowego (do okazania),
7. Kserokopia dowodu osobistego/paszportu.

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Policealnej Szkoły Morskiej w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.00.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 91 4809 474 lub psm@szkolamorska.pl
Zgłoszenia przyjmowane są również drogą elektroniczną (email).
Do czasu zakończenia rekrutacji należy dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów.

Przy przyjęciu do Policealnej Szkoły Morskiej wymagane jest posiadanie aktualnego Morskiego Świadectwa Zdrowia.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł.
Opłaty można dokonać przelewem bankowym.

Konto bankowe Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu w
PKO BP S.A. nr konta:

IBAN PL 75 1440 1143 0000 0000 1497 2487

z dopiskiem: Opłata rekrutacyjna 2018/2019, imię i nazwisko kandydata.

Po wpisaniu na listę kandydatów PSM zapewnia podstawowe kursy bezpieczeństwa dla marynarzy.
W przypadku niepodjęcia nauki w PSM kandydaci zobowiązani są do zwrotu kosztów kursu.

Uwaga:
Szkoła prywatna - obowiązuje opłata czesnego.
 
Copyright by Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 2004 - 2016
Opracowanie NAVIGARE
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego