DOKUMENTY - Policealna Szkoła Morska w Szczecinie

Przejdź do treści
REKRUTACJA
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie, <wzór>
2. Kwestionariusz osobowy, <wzór>
3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
5. Sześć fotografii paszportowych,
6. Dowód wpłaty wpisowego (do okazania),
7. Kserokopia dowodu osobistego/paszportu.

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Policealnej Szkoły Morskiej w Szczecinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.00.
Szczegółowe informacje pod nr tel. +48 668 067 099 lub psm@szkolamorska.pl
 
Zgłoszenia przyjmowane są również drogą elektroniczną (email).
Do czasu zakończenia rekrutacji należy dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów.

Przy przyjęciu do Policealnej Szkoły Morskiej wymagane jest posiadanie aktualnego Morskiego Świadectwa Zdrowia.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł.
Zwolnienia z opłaty - patrz Regulami promocji "Dobry start"
Opłaty należy dokonać przelewem bankowym.

Konto bankowe Towarzystwa Krzewienia Wiedzy o Morzu w PKO BP S.A.
nr konta: IBAN PL 75 1440 1143 0000 0000 1497 2487

z dopiskiem: Opłata rekrutacyjna 2019/2020, imię i nazwisko kandydata.

Po wpisaniu na listę kandydatów PSM zapewnia podstawowe kursy bezpieczeństwa dla marynarzy.
W przypadku niepodjęcia nauki w PSM kandydaci zobowiązani są do zwrotu kosztów kursu.

Uwaga: Szkoła prywatna - obowiązuje opłata czesnego.
Copyright by Policealna Szkoła Morska w Szczecinie 2004-2019
Opracowanie: NAVIGARE
Policealna Szkoła Morska w Szczecinie
ul. T.Starzyńskiego 8
70-506 Szczecin

tel. +48 668 067 099
email: psm@szkolamorska.pl
Wróć do spisu treści